« طواف ِ ُگل ُسرخ »

 "  خانم دکتر نوال  السعداوی  " ، نویسنده ،  فعال اجتماعی ،  مدافع حقوق بشر ،   پزشک ِ مصری ، زاده ی 27 اکتبر سال 1931 میلادی مطابق با سال 1310 خورشیدی  ، چنین می نویسد : " .... برای انسان ،  خواه زن و خواه مرد ،  هیچ چیز خطرناکتر از ندانستن حقیقت و اوهام نیست ..... زندگی و نیازهای حیاتی مردم در اساس به اقتصاد وابسته است نه به اعتقادات و اخلاقیات ...."

 

 

 

« طواف ِ ُگل ِ ُسرخ »

صدای آفتابی تو

به نرمای

پرواز ِ پروانه ها ست

در زلالی ی آبشار ِ آینه

در " طواف ِ ُگل ِ ُسرخ "

آه

تشنگان

- زلال ِ آفتاب را

جرعه ای .


         « سیاوش رضازاده  -  رشت »  

        آبان ماه ِ سال ِ 1389 خورشیدی 

/ 1 نظر / 37 بازدید